کیهان‌شناسی: از نظریه تا مشاهده

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

۹ اسفند ۱۳۹۶


امروزه ما در عصر طلایی کیهان شناسی هستیم. از طرفی در طی چند دهه ی اخیر مشاهدات گوناگونی در مقیاس های مختلف انجام گرفته و داده های گسترده ای حاصل شده است. از طرفی دیگر از دیدگاه نظری، پیشرفت های قابل توجهی در مدل سازی کیهان و تحول آن از زمان مهبانگ تا دنیای کنونی ارائه شده است. با این وجود چالش های جدی فرا روی کیهان شناسان در فهم ساز و کار دینامیک کیهان و اجزاء تشکیل دهنده­ ی آن وجود دارد.

در این گردهمایی یک روزه، موضوعات گوناگون کیهان شناسی نظری و ملاحظات رصدی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهلت ثبت‌نام در این مدرسه پایان یافته است.

 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.