۱ / ۵
۲ / ۵
۳ / ۵
۴ / ۵
۵ / ۵
رویدادها
IPM
کنفرانس رصدخانه ملی ایران

کنفرانس رصدخانه ملی ایران اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ 4/3 متری

13-14 بهمن ماه 1400

بيشتر بخوانيد

IPM
جلسه دفاع

اثرات کاتوره ای در کیهان شناسی تورمی
امین نصیری راد

بيشتر بخوانيد

IPM
جلسه دفاع

جنبه هاي كيهان شناسي فوتون تاريكو اكسيون
برنا صالحیان

بيشتر بخوانيد

IPM
همکاری با دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

پروژه های دکتری و کارشناسی ارشد

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس

بیست و هشتمین کنفرانس بهاره فیزیک 5-6خرداد 1400

بيشتر بخوانيد

۱۳۹۰، همه حقوق این وبگاه محفوظ است.

webmaster | ipmic@ipm.ir