SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
کنفرانس

بیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک
22-23 خرداد ماه 1398
سالن سمینار ساختمان فرمانیه

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس بین المللی

باریون ها در کهکشان ها و فراتر از آن
28-30 بهمن ماه 97
سالن سمینار ساختمان فرمانیه

بيشتر بخوانيد

IPM
اطلاعیه پذیرش عضو پسادکتری

دعوت به همکاری عضو پسادکتری
در زمینه نجوم و کیهان شناسی

بيشتر بخوانيد

IPM
نهمین جایزه علیمحمدی در فیزیک و سومین جایزه علیمحمدی در ریاضیات

جایزه علیمحمدی ویژه رساله های برتر دکتری در ایران

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه یک روزه در دانشگاه صنعتی شاهرود

کارگاه یک روزه تورم و اختلالات اولیه کیهان
26 اردیبهشت،1397
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.